โครงการเสริมความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม

หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Power Civil:DTM (หลักสูตรต่อเนื่อง)

วัตถุประสงค์

ในหลักสูตรต่อเนื่องนี้ จะเป็นการอัพเดทโปรแกรม Power Civil ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพการใช้งานมาจนถึง Version 4 แล้ว ด้วยในเวอร์ชั่นนี้ ได้มีการพัฒนาครอบคลุมความสามารถเดิมของโปรแกรมให้มีการทำงานที่ง่ายขึ้น จนถึงปัจจุบันที่สามารถเชื่อมข้อมูลสำรวจจากแผนที่่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) และแปลงค่าพิกัด WGS84 (ละติจูต ลองติจูต) เป็นพิกัด UTM (เมตร) โดยอัตโนมัติ ทั้งยังเชื่อมกับระบบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารได้ด้วย ทำให้การทำงานในการบริหารออกแบบของหน่วยงานทำได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การประมาณงบประมาณของการปรับปรุง ก่อสร้างถนน งานขุดลอกคลอง เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ท่านที่เคยอบรม หรือหน่วยงานที่่ท่านเคยอบรม "หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Power Civil:DTM" มาแล้วเท่านั้น (เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม หลักสูตรนี้จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่เคยอบรมแล้วเท่านั้น)

สิ่งที่ท่านต้องเตรียม

1. ผู้อบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการอบรม และลงโปรแกรม
2. สามารถนำ USB Drive ที่บันทึกโปรแกรมไว้มารับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ได้ในวันอบรม
3. กรณีชำรุดให้นำ USB Drive ที่ชำรุดมาด้วย และสำรอง USB Drive ใหม่มาด้วย (ใช้ USB Drive รุ่นไหนก็ได้ 1 G ขึ้นไป)
4. กรณีหาย ให้ดำเนินการแจ้งความ และนำสำเนาใบแจ้งความมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันอบรม และนำ USB Drive ใหม่มาด้วย (ใช้ USB Drive รุ่นไหนก็ได้ 1 G ขึ้นไป)

ตารางอบรม

7 - 9 พฤศจิกายน 2555

ครั้งที่ 1
ณ.โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน / รายละเอียดหลักสูตร / แผนที่สถานที่อบรม

21 - 23 พฤศจิกายน 2555

ครั้งที่ 2
ณ.โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
ลงทะเบียน / รายละเอียดหลักสูตร / แผนที่สถานที่อบรม

ตัดภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) เข้ามาใน Drawing

ด้วยความจำเป็นของผู้ใช้งาน ที่ต้องการนำภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ที่ต้องการใช้งานเข้ามาใน Drawing และจำเป็นต้องใช้งานบ่อยครั้ง

โปรแกรม Power Civil ได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานขึ้นมา ชื่อว่า "GOOGLEIMPORT" (มาตรฐาน WGS 84) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เข้ามาใน Drawing
โดยใช้คำสั่งจากโปรแกรม Power Civil ซึ่งโปรแกรมจะนำภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เข้ามาให้พร้อมกับค่าพิกัดตาม Google Earthวิธีการติดตั้ง

พร้อมกับเครื่องมือ GOOGLEIMPORT นี้ ยังสามารถต่อภาพถ่ายได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานดึงภาพมามากกว่า 1 ภาพ โดยสังเกตุได้จากเส้นถนนนั้นต่อกันทั้ง 3 ภาพ เนื่องจากโปรแกรมนั้นจะดึงค่าพิกัดจาก Google Earth เข้ามาด้วย จึงทำให้ภาพที่นำเข้ามานั้นตรงกัน

วีดีโอการใช้งานคำสั่ง

การเก็บค่าระดับจาก Google Earth

โปรแกรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการเก็บค่าระดับจากภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน พร้อมการสร้างเส้นระดับ (Contour)

วีดีโอการใช้งานคำสั่ง

Power Civil สำหรับงานโยธา

โปรแกรม Power Civil เป็นโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบโยธา งานคำนวณด้านงานดินต่างๆ งานแบ่งแปลง งานถนน งานสำรวจ ทำ Contour รวมถึงการใช้งานร่วมกับ Google Earth และแผนที่ต่างๆ ผู้พัฒนาโปรแกรมโดย บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด โปรแกรมทำงานบน CAD ที่ท่านคุ้นเคย การใช้งานโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยเป็นปุ่มกด และมีคำอธิบายเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน

การทำงานของโปรแกรม Power Civil พัฒนาเป็น 2 หลักสูตร หลักคือ

1. Power Civil สำหรับการเขียนแบบโยธา แบ่งแปลง งานดินต่างๆ

โดยเน้นคุณสมบัติ การคำนวณงานดิน สร้าง Profile Section สำหรับงานดินใหม่ และงานดินเก่า, สร้างแบบจำลองเป็น 3 มิติ, การคำนวณปิดวงรอบจากตารางคำนวณ Excel, การทำเข้าข้อมูลจาก GPS, การแบ่งแปลงที่ดิน และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อสร้างแผนที่ภาษี ด้วยภาษามาตรฐาน SQL

2. Power Civil สำหรับการสำรวจและทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน

โดยเน้นคุณสมบัติ การทำแบบสำรวจพื้นที่ สำหรับการออกแบบงานโยธา การทำแผนที่บริเวณ การคำนวณพื้นที่ โดยใช้ภาพจากดาวเทียม Google Earth ในการเขียนเส้นทางถนน ขอบเขต หาค่าระดับ แบบเส้นระดับ Contour และการคำนวณปรับลดค่าความผิดพลาด จากการวัด จากแผนที่ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก ระบบ GPS และะภาพถ่ายทางอากาศ

รวมเนื้อหาบทเรียนทั้ง 2 หลักสูตร

สำหรับผู้มีปัญหาในการนำเข้าข้อมูลจาก GPS นั้น ปกติหน่วยในการนำเข้ามาใน AutoCAD จะเยอะเป็นล้านหน่วย จำเป็นต้องสร้างสี่เหลี่ยมคลุม และย้ายจุดพิกัดทั้งหมดไปอยู่พิกัด X, Y ที่โปรแกรมสามารถคำนวณได้ ปัจจุบันโปรแกรมมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณผิว เพื่อสร้างเส้นแนวสามเหลี่ยม และการสร้างเส้นระดับ (Contour) ในระดับที่มากกว่าล้านหน่วย สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Power Civil รุ่นเก่าๆ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Update ได้ที่เมนูด้านขวามือได้เลยค่ะ

พร้อมเนื้อหาบทเรียนต่างๆทั้ง 2 หลักสูตร

1. Power Civil สำหรับการเขียนแบบโยธา แบ่งแปลง งานดินต่างๆ

ตอนนี้เนื้อหาบทเรียนของโปรแกรม Power Civil ได้พัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านใดที่โหลดโปรแกรมล่าสุดไปใช้แล้ว เครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ อาจแปลกตาไปบ้าง สามารถดูเนื้อหาและบทเรียนใหม่ๆ ได้

2. Power Civil สำหรับการสำรวจและทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน

โดยในบทนี้จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของโปรแกรม Power Civil นำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับแผนที่ต่างๆ และ Google Earth สำหรับการสำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยสามารถเก็บค่าระดับในสถานที่ ที่เข้าถึงได้ยาก

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ

ประมวลภาพ การอบรมแต่ละหลักสูตร เอามาให้ชมกันค่ะ

รุ่นที่ 1
หลักสูตร การสำรวจ และทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2555
ณ. โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2
หลักสูตร การสำรวจ และทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน
ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน2555
ณ. โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง

หลักสูตร การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Power Civil:DTM
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2555
ณ. โรงแรม แซนดาเลย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

www.go2cad.com

รวมรวบหลักสูตรการอบรมต่างๆ หลากหลายหมวดหมู่ เช่น ไฟฟ้า วิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล ฯลฯ

โปรแกรมประมาณราคา

โปรแกรมสำหรับประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ทั้งด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 2D/3D

โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า

โปรแกรมสำหรับช่วยออกแบบ เขียนแบบ และสร้างเอกสารประกอบแบบไฟฟ้า